Niepewność zatrudnienia najwyższym poziomem stresu

sty 7, 2013 | Z kraju

Polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych na świecie. Głównym powodem tego stanu jest brak stabilności zatrudnienia.
Aby wykazać wpływ stresu w pracy na koszty funkcjonowania biznesu, Komisja Krajowa NSZZ ?Solidarność? wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi realizuje projekt ?Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Medycyny Pracy odpowiada za merytoryczną część projektu, a NSZZ ?S? za jego całościową realizację.

W 2011 roku wykonano badania pilotażowe na próbie 750 pracownic i pracowników z 15 sektorów: górnictwo, energetyka, metalowy, spożywczy, turystyczny, nauka i oświata, budownictwo, chemiczny, łączność, transport, służby komunikacji miejskiej i pożarnictwa, kultura i środki przekazu, handel, banki, ochrona zdrowia.
Badania wykazały, że w każdej grupie zawodowej pracownicy są narażeni na czynniki stresogenne, związane z: treścią pracy, obciążeniem pracą i tempem pracy, czasowymi ramami pracy, kontrolą, kulturą i funkcjami organizacji, stosunkami międzyludzkimi w pracy, rolą w organizacji, rozwojem kariery oraz relacją praca-dom. Wśród wskazywanych przez respondentów zagrożeń, należy zwrócić uwagę na skalę występowania zagrożeń określanych przez instytucje europejskie jako ?nowe i rozwijające się?, jakimi są: mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja, niepewność pracy, praca emocjonalna, oraz relacja praca-dom.

Najczęściej występującym powodem stresu była konieczność długotrwałej koncentracji uwagi oraz konieczność przestrzegania ściśle określonych procedur, a także konieczność przychodzenia do pracy i wychodzenia z niej o wyznaczonej godzinie (ponad 90% badanych wskazało te elementy). Najwyższy poziom stresu generowało zagrożenie związane z niepewnością zatrudnienia – zagrożenie zwolnieniami.

Jednocześnie tematyczna strona internetowa. Pod adresem www.psychostreswpracy.pl znajdują informacje na temat zagrożeń psychospołecznych: czym są, co należy robić, aby ograniczyć ryzyko tych zagrożeń i jak eliminować ich skutki. Administrator strony zapowiada, że wszystkie wypowiedzi z forum dyskusyjnego będą analizowane i wykorzystywane w dalszej realizacji projektu.

h.daszczyńska

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 4 =