Niemcy sterują likwidacją polskiego górnictwa?

sty 23, 2015 | Aktualnosci

Największa niemiecka firma doradcza Roland Berger Strategy Consultants przeprowadziła w 2013 r. audyt w Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym. Został on sfinansowany z pieniędzy spółek węglowych, w których go przeprowadzono, a jego koszt wyniósł 1,5 mln zł. Dlaczego wybrano akurat niemiecką spółkę doradczą, której założyciel, długoletni prezes i obecny honorowy przewodniczący rady nadzorczej Roland Berger, ma powiązania z niemieckimi kręgami rządowymi i politycznym establishmentem?

W raporcie sporządzonym przez niemiecką firmę można przeczytać m.in., że musi być ?prowadzona redukcja potencjału wydobywczego? ?poprzez rezygnację z wydobycia w nieopłacalnych miejscach i zwiększanie go tam, gdzie koszty są najniższe?.

Szef zespołu audytorów, dyrektor Przemysław Vonau przekonuje ponadto: – W skali Kompanii Węglowej jest 5-6 kopalń, gdzie ? w przypadku woli politycznej i zgody społecznej – można byłoby podjąć decyzję o jak najszybszym zamknięciu, a ich produkcję przejęłyby te kopalnie, gdzie są niskie koszty, korzystniejsze warunki i mniejsze zagrożenia naturalne.

– Jak szybko ? zależy to od tempa restrukturyzacji, niezależnie od tego, czy proces ten zostanie nazwany likwidacją, wygaszaniem wydobycia, czy będzie dokonany pod szyldem łączenia ze sobą zakładów i przemieszczania załogi – kończy Vonau.

W związku z tym raportem erwis wpolityce.pl zadał kilka kluczowych pytań. “Dlaczego wybrano akurat niemiecką spółkę doradczą, której założyciel, długoletni prezes i obecny honorowy przewodniczący rady nadzorczej Roland Berger, ma powiązania z niemieckimi kręgami rządowymi i politycznym establishmentem?” – pytają dziennikarze.

 

Źródło. Tygodnik Solidarność

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 11 =