Nie żyje Zdzisław Kudyk

mar 6, 2015 | Aktualnosci

Wczoraj doszła do Nas smutna informacja o śmierci Zdzisława Kudyka, pierwszego przewodniczącego Solidarności  w Zakładach Azotowych  Puławy . Od IX 1980 w  ?S?, 6 IX 1980 był  współinicjatorem  (wraz z Teofilem Parfianowiczem) utworzenia NSZZ w ZA Puławy, Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZA Puławy, następnie był członkiem  MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; IX-X 1980 uczestnik spotkań KKP, przedstawiciel Regionu. Współorganizator struktur założycielskich ?S? RI na terenie dawnego pow. puławskiego.
12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, od 26 III 1982 w Lublinie, od V 1982 na przepustce, zwolniony 16 VI 1982.
Od 1995 na emeryturze. 1994-1996 radny Miasta Puławy z listy Porozumienia Samorządowego Prawicy Puławskiej.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).
Do 20 VI 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Puławach w ramach KE krypt. Lider.  Cześć jego pamięci.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 15 =