Nie żyje Andrzej Konecki

gru 7, 2012 | Ze Związku

Dzisiaj zmarł Julian Andrzej Konecki. Od czterech kadencji przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ “Solidarność”. Członek Komisji Krajowej. W latach 2002-2010 członek prezydium KK. Członek Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej. Członek Rady Fundacji “Dar Dla Potrzebujących”.

Przez ostatnie lata walczył z ciężką chorobą. Ale nadal aktywnie uczestniczył w życiu Związku. Patrzyliśmy, jak dzielnie znosi trudy, jak nie pozwala chorobie zawładnąć nim całym. W czasie ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów uczestniczył w debacie dotyczącej polityki przemysłowej.

Przygotowywał się do kolejnej operacji.
Miał 48 lat. Zostawił żonę i 5 dzieci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 5 =