Nie oszczędzamy na emeryturę

cze 22, 2012 | Publicystyka/felietony

Wiemy, że nie ma co liczyć na ZUS. Ale i tak na starość oszczędza ledwie 40 proc. Polaków.
Na emeryturze większość z nas będzie żyć z głodowych świadczeń z ZUS-u

Na emeryturze większość z nas będzie żyć z głodowych świadczeń z ZUS-u.

fot. antreyuzu/sxc.hu

Ponad połowa Polaków twierdzi, że nie oszczędza na emeryturę, bo nie ma z czego. A nawet jeśli, to nie rozumie i nie ufa produktom finansowym ? donosi “Puls Biznesu”

Aż trzy czwarte Polaków jest zdania, że warto oszczędzać na przyszłą emeryturę. Tymczasem aktywnie robi to zaledwie 40 proc. z nas – wynika z raportu firmy On Board PR “Słabe filary polskiej emerytury”, przygotowanego na podstawie badań Instytutu Homo Homini.

Zobacz także: Emerytura częściowa – sprawdź, kiedy możesz z niej skorzystać

Główną przyczyną tego stanu jest brak wolnych środków finansowych – tak uważa ponad połowa respondentów (57 proc.). Blisko co dziesiąty Polak nie oszczędza, ponieważ nie ma zaufania do produktów emerytalnych oferowanym przez instytucje finansowe. Prawie jedna trzecia ankietowanych nie myślała jeszcze o odkładaniu na cel emerytalny lub odpowiada, że ma jeszcze na to czas, ponieważ emerytura to zbyt odległa perspektywa.

Źródło. Puls Bizensu

Zdaniem autorów raportu, do korzystania z instrumentów finansowych pozwalających oszczędzać na emeryturę Polaków zniechęcają głównie cechy tych produktów. Do najczęściej wskazywanych należą wysokość składki oraz brak przejrzystości umów, które byłyby w wystarczającym stopniu zrozumiałe dla statystycznego Kowalskiego.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 13 =