Nie karmić gołębi

wrz 18, 2020 | Aktualnosci

          Dyskusja z przedstawicielami żółtych związków zawodowych jest jak gra w szachy z gołębiem. Nieważne, jak dobrze grasz – gołąb powywraca wszystkie figury, napaskudzi na szachownicę i odleci z silnym poczuciem wygranej. Po wymianie poglądów z nimi zawsze czuje się debet. Gdyby ich spojrzenia mogły zabijać, to byłoby to kwalifikowane jako zabójstwo tępym narzędziem.

          Na spotkaniu z Zarządem pojawiła się teza, że dodatkowa wolna godzina destabilizuje pracę. Byłem jedynym (!), którzy zwrócił uwagę przedstawicielom Zarządu, że druga godzina, to nie jakaś specjalna łaska, a jedynie wyrównanie dysproporcji i że żaden przełożony nie powinien mieć problemów z planowaniem pracy, gdyż sam udziela zgody na odebranie takich godzin, dlatego nie może być zdziwiony, że jakiegoś pracownika nie ma – taka oczywista oczywistość.

          Przedstawicielka jednej z organizacji związkowych (przez litość nie wymienię nazwiska) wypaliła z pomysłem, żeby ruchomy czas pracy zaczynał się nie od 6.00, tylko od 5.30, bo ona zna kogoś, komu by to pasowało. Oznaczałoby to, że niektórzy dniówkowi kończyliby pracę o 13.30. Rozumiem, że znajomi pani przewodniczącej mogą być zawiedzeni taką konstatacją, ale wskazałem, że taki fakt może być negatywnie oceniany przez przełożonych, bo bez ich wiedzy pracownik jednego dnia mógłby wychodzić o 13.30, a innego o 17.00. Zaplanowanie pracy w takiej sytuacji mogłoby rzeczywiście być kłopotliwe. W mojej ocenie to klasyczne wylanie dziecka z kąpielą, bo przełożony może nie wydać zgody na ruchomy czas pracy. I tak oto robienie dobrze znajomym króliczka może i z całą pewnością skończy się cofnięciem ruchomego czasu pracy dla większości.

           Odkryto, że gołąb jest w stanie pozytywnie przejść test zwierciadła (tzn. potrafi rozpoznać swoje własne odbicie w lustrze). I zapewne tak jest z żółtymi związkowcami – patrząc w lustro, widzą gołębia.

Sławomir Kamiński – wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność przy GA ZAP SA

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 5 =