Nie jest łatwo – a upały dopiero nadejdą

maj 24, 2022 | Aktualnosci

Znajdź trzy różnice:)

24 maja pod Dyrekcją Naczelną odbyła się pikieta. Pikietowali panowie: Wręga, Bohdan i Goldsztejn oraz taczka. Okazją do pikiety była wizyta ministrów. Jaką opinię, jako Pracownicy, będziemy mieli w Ministerstwie Aktywów Państwowych? Czy takie zachowanie pomoże w negocjacjach płacowych? Przekonamy się już w piątek.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 5 =