Nie bądź obojętny – bądź z kolegami ze Świdnika

kwi 30, 2015 | Aktualnosci

Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej o odrzuceniu z dalszego postępowania przetargowego na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii, oferty PZL-Świdnik uderza w interes gospodarczy Świdnika, Lubelszczyzny i Polski. Jest decyzją antypolską, która niesie poważne zagrożenie utraty miejsc pracy i degradacji całego naszego regionu.

W reakcji na taką decyzję i prowadzoną w imię jej uzasadnienia przez MON, akcję medialną dyskredytującą naszą firmę, zapraszamy mieszkańców Świdnika i regionu, pracowników PZL-Świdnik i ich rodziny, osoby bezrobotne, które miały nadzieję na nowe miejsca pracy, do zamanifestowania i wyrażenia swojego NIE, dla sprzedawania suwerennych interesów Polski w imię jakichkolwiek zobowiązań politycznych wobec naszych tzw. sojuszników.

Milczący marsz, wyrażający nasze rozgoryczenie po decyzji MON-u, a jednocześnie w kolorach biało-czerwonych dla zamanifestowania tego, że polski interes narodowy powinien być dla rządzących ponad wszystko inne, wyruszy w dniu 06 maja 2015 r. (środa) o godz. 15.15 spod bramy głównej PZL-Świdnik do Placu Konstytucji 3-go Maja.

Serdecznie zapraszamy – Związki Zawodowe przy WSK PZL Świdnik S.A

marsz

 

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 9 =