Nekrolog i wspomnienie o Ś.P. poruczniku Zdzisławie Gorgolu

sty 20, 2021 | Aktualnosci

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Zdzisław Gorgol, patriota, żołnierz Armii Krajowej i WIN, więzień stalinowski, porucznik rezerwy Wojska Polskiego, członek NSZZ Solidarność ZA w Puławach, kombatant. Msza pogrzebowa odbędzie się 21 stycznia 2021 r. w Puławach w Kościele MBR (garnizonowym) o 13.00, a pogrzeb na Cmentarzu przy ulicy Piaskowej.

Cześć Jego Pamięci

Zdzisław Gorgol urodził się 29.06.1928 r. w Kasiłanie w rodzinie nauczycielskiej o dużych tradycjach patriotycznych. Ojciec jego Wincenty był dyrektorem szkoły podstawowej, służył w Leginach Piłsudskiego i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Z kolei brat ojca był znanym członkiem Organizacji Bojowej PPS – Frakcja Rewolucyjna, uczestnikiem licznych akcji zbrojnych, współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, w którego grupie wziął udział w głośnej akcji pod Bezdanami. Nie dziwi więc, że w okresie II Wojny Światowej pomimo młodego wieku Zdzisław Gorgol został żołnierzem Armii Krajowej Rejonu IV Rejowiec Obwodu Chełm. Uczestniczył w bezpośrednich walkach w Niemcami i z Ukraińcami, w tym na terenach zabużańskich. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Lubelszczyzny kontynuuje działalność w podziemiu poakowskim. Wspominał nie tylko walki z polskimi komunistami, ale także z oddziałami NKWD. Ranny w walce przeszedł wielomiesięczną rekonwalescencję. Po niemal śmiertelnym pobiciu przez „nieznanych sprawców” z Chełmskiego UB decyduje się na wyjazd na tak zwane „Ziemie Odzyskane”. Wstępuje do Ludowego Wojska Polskiego, naiwnie wierząc, że jest to formacja Polskiego Państwa. Kończy Oficerską Szkołę Piechoty. Zostaje słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego. W 1951 r. zostaje aresztowany przez Informację Wojskową (kontrwywiad) jako amerykański szpieg. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego I w Warszawie został skazany za dezercję, zatajenie przynależności do AK, nielegalne posiadania broni na  15 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Ponadto pozbawiono go stopnia wojskowych. Najwyższy Sąd Wojskowy w dniu 13.05.1952 r. postanowił wyrok zmienić do kary łącznej 10 lat więzienia, którą odbył we Wronkach, Rawiczu. W ramach destalinizacji Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego postanowieniem z 18.07.1956 r. złagodziło karę do 4 lat i 6 miesięcy więzienia z utratą praw na 6 miesięcy i zwolniło Zdzisława Gorgola z więzienia. Pracuje w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Zawadówce, a od 1966 r. w Zakładach Azotowych w Puławach.

W 1980 r. aktywnie włącza się w działalność NSZZ Solidarność ZA Puławy. W sierpniu 1981 r. współtworzy Komitet Założycielski Koła Kombatantów NSZZ Solidarność ZA Puławy. W październiku 1981 r. uczestniczy w Gdańsku jako delegat na Zjazd Kół Kombatanckich Solidarności. Po 13 grudnia 1981 r. włącza się w podziemną działalność KON Solidarność Ziemi Puławskiej i Solidarności ZA Puławy.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 13 =