Negocjacje zbliżają się do finiszu.

wrz 30, 2021 | Aktualnosci

W dniu 29 września odbyły się negocjacje dotyczące wzrostu wskaźnika wynagrodzeń w naszej firmie. Związki zawodowe ( poza ZZPRC) podtrzymały swoje stanowisko negocjacyjne.

Zarząd zaproponował modyfikację swojego stanowiska.

Propozycja brzmi:

  • za 2021 wypłata jednorazowej nagrody w uzgodnionej ze stroną społeczną kwoty uwzględniającej zarówno naszą pozycję w grupie i aktualne wyniki na jej tle, oraz sytuację rynkową zarówno gazu jak i nawozów,

  • wprowadzenie w styczniu 2022 roku podwyżki zakładającej pokrycie z naddatkiem kosztów inflacji.

Związki zawodowe poprosiły o czas na konsultacje społeczne – które niniejszym zaczynamy. Prosimy o ocenę tej propozycji i kontakt z naszym biurem.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 4 =