Negocjacje w sprawie taryfikatora

lip 10, 2019 | Aktualnosci

W dniu 09. 07.2019 r odbyło się kolejne spotkanie strony społecznej z Zarządem Grupy Azoty Puławy S.A., i miało ono na celu uzgodnienie procentowego wdrożenia taryfikatora według Załącznika 2B do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Cztery reprezentatywne organizacje związkowe podtrzymały swoje wcześniejsze stanowisko z pisma z dnia 8 maja 2019r. o wypełnieniu tabeli w wysokości 60 % w 2019 r.

Zarząd Spółki po wysłuchaniu stanowiska organizacji związkowych poprosił o przerwę i po niej zaproponował podpisanie porozumienia zawierającego następujące założenia:

  1. Od dnia 1 maja 2019 roku wdrożenie w wysokości 20%

  2. Od dnia 1 stycznia 2020 roku wdrożenie w wysokości 10 %

  3. Od dnia 1 maja 2020 roku wdrożenie 30 % bez względu na osiągnięty poziom EBITDA za 2019r.

Strona Związkowa poprosiła o czas na przeanalizowanie przedstawionej propozycji i uzgodniono, że kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 roku.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 6 =