Negocjacje w sprawie nagrody na Dzień Chemika – dzień pierwszy

maj 24, 2019 | Aktualnosci

Akt  (dzień) 1

Scena pierwsza i ostatnia:

Z sali wychodzą uśmiechnięci przedstawiciele żółtych związków zawodowych.

Przedstawiciele NSZZ wchodzą na sale i przedstawiają argumenty dlaczego pracownikom należy się wypłata nagrody w wysokości średniej płacy zakładowej: rekordowy wynik finansowy, tradycja lat ubiegłych, konieczność zadośćuczynienia za wypłatę zaniżonej nagrody na Święta Bożego Narodzenia.

Zarząd nie uznaje argumentów NSZZ Solidarność oraz neguje podstawy do wszczęcia sporu zbiorowego i proponują wypowiedzenie układu zbiorowego.

Przedstawiciele NSZZ w związku z deklaracją zarządu i brakiem pola do negocjacji wnioskują o zakończenie etapu rokowań i przejście do mediacji,

Zarząd uważa że jest to działanie przedwczesne i proponuje spotkanie w ramach rokowań w późniejszym terminie.

W ocenie przedstawicieli Komisji mnożenie spotkań przy braku woli zmiany stanowiska to negocjacje pozorowane.

O dalszych postępach będziemy informować .

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 2 =