Negocjacje w sprawie nagrody na Dzień Chemika – dzień drugi

cze 10, 2019 | Aktualnosci

Akt (dzień) II

Scena I (chyba nie ostatnia):

Spotkanie odbyło się w dużo bardziej przyjaznej i konstruktywnej atmosferze niż ostatnie. Argumenty zaczynają „wchodzić”.

Kolega Przewodniczący Piotr Śliwa zaproponował zmodyfikowane stanowisko NSZZ, dosyć koncyliacyjne ale przede wszystkim realistyczne. Otworzyło to dyskusję.

Przedstawiciele NSZZ podtrzymują swoje stanowisko że jeśli negocjacje (rokowania) miałyby być pozorowane to należy je jak najszybciej zakończyć i przejść do mediacji.

Zarząd stanowczo deklaruje że nie jest jego intencją pozorowanie negocjacji i że wszystkie decyzje podejmowane są z najwyższą troską o dobro firmy i Załogi – po owocach ich poznamy.

Strony ustaliły że odbędzie się kolejne spotkanie. Widać jakieś światełko w tunelu, miejmy nadzieje że nie jest to światło pociągu.

O dalszych postępach będziemy informować.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 9 =