Negocjacje w sprawie KOLZAP, czyli od przyjaciół Boże chroń

maj 31, 2018 | Publicystyka/felietony

Zarząd Zakładów Azotowych Puławy zaprosił organizacje związkowe na spotkanie dotyczące przejęcia KOLZAP-u przez KOLTAR.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele NSZZ Solidarność, ZZPRC oraz OPZZ plus ZZIiT. Zarząd przedstawił swoją koncepcję zakładającą powstanie oddzielnego i w wielu obszarach samodzielnego oddziału w Puławach oraz dalsze funkcjonowanie układu zbiorowego pracy w KOLZAP-ie. Propozycję należy zdaniem NSZZ ocenić jako idącą w dobrym kierunku. Oczywiście trzeba dopracować szczegóły, w których tkwi diabeł.

  1. Przedstawiciele NSZZ podnieśli dwa bardzo istotne problemy.W jaki sposób będzie zapewniona trwałość prawna zaproponowanych rozwiązań? Na przykładzie umowy konsolidacyjnej pomiędzy Tarnowem a Puławami można domniemywać, że gdy tylko zostanie przejęty KOLZAP, umowa pójdzie do kosza, układ zbiorowy wypowiedziany, a ludzie zostaną na lodzie.
  2. W jaki sposób będzie negocjowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników z oddziału KOLZAP pracujących w KOLTAR? Czy nie będzie tak jak w przypadku GA ZA Puławy, że wypracowujemy połowę zysku całej grupy, z którego musimy utrzymywać innych?

W naszym uznaniu to bardzo ważne i fundamentalne sprawy, bez których załatwienia nie może być zgody na połączenia tych podmiotów. Jakież było nasze zdziwienie, gdy głównie dla przedstawicieli OPZZ i ZZIIT najważniejszym było wpisanie do układu zbiorowego nagrody rocznej. Temat nagrody oczywiście jest ważny (zdaniem NSZZ powinna wynosić minimum 5 000), ale powinien być obszarem rozmowy z zarządem KOLZAP, a nie Azotów. A poza wszystkim co komu z zapisu układowego, który może być wypowiedziany przez większościowego udziałowca?

Zespół Negocjacyjny 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 4 =