Negocjacje Umowy Społecznej zakończone

lip 31, 2014 | Aktualnosci

Wczoraj w Sali 207 w Budynku E-8 odbyło się podpisanie Umowy Społecznej. Niestety odbyło się ono w smutnej atmosferze, bowiem z różnych przyczyn przy podpisaniu Umowy Społecznej zabrakło przedstawicieli Zarządów Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Puławy. Byli tylko przedstawiciele strony związkowej, którzy jednostronnie podpisali Umowę. Szkoda, bo wizyta przedstawicieli Zarządu byłaby na pewno miłym podsumowaniem prawie 2-letnich prac nad umową i pokazałaby, że Umowa Społeczna jest ważna dla wszystkich nie tylko dla liderów Związkowych, a także że jest aktem dobrej woli, która integruje Zarządy Spółek, załogę i związki zawodowe. Na szczęście dostaliśmy już informację, o podjęciu przez oba Zarządy stosownych uchwał w sprawie postanowień zawartych w Umowie Społecznej, za co serdecznie dziękujemy.
Myślę, że nasza inicjatywa o przystąpieniu do negocjacji Umowy Społecznej była dobra. Byliśmy autentycznym motorem napędowym w tych negocjacjach, także dzięki naszym kolegom w związku, którzy analizowali przebieg negocjacji i bardzo często niejednokrotnie podpowiadali nam w którym kierunku i jak prowadzić rozmowy.
Dziękuje wszystkim którzy w mniejszym czy większym stopniu zaangażowali się w powstanie tego dokumentu, który ma zabezpieczyć interesy pracowników naszej firmy.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 10 =