Negocjacje umowy społecznej nadal trwają

kwi 9, 2014 | Aktualnosci

W poniedziałek 7 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w sprawie Umowy Społecznej. Pierwotnie miało ono się odbyć 1 kwietnia, jednak na prośbę strony tarnowskiej przesunięte zostały na 7 kwietnia, efektem czego było brak na spotkaniu przedstawicieli Zarządu naszej spółki, którzy mieli wcześniej zaplanowane spotkania. W spotkaniu uczestniczyli liderzy organizacji związkowych, Dyrektor Pionu Personalnego w naszej spółce Pan Ryszard Bartczak a także członek Rady Nadzorczej Andrzej Bartuzi. Tarnów reprezentowali Jerzy Koziara i Artur Kopeć.

Podczas spotkania rozmawiano o 3 tematach, Zwiększeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zamianą nagrody z zysku na nagrodę roczną i  zatrudnianiem pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Najmniej kontrowersji wzbudziła kwestia zamiany nagrody z zysku na nagrodę roczną. Regulamin jej wypłaty ma zostać opracowany przez Organizacje związkowe i Zarząd Zakładów Azotowych w Puławach.

Rozbieżności pojawiły się przy dwóch kolejnych tematach, zwiększeniem funduszu socjalnego i zatrudnianiem pracowników przez Agencje Pracy Tymczasowej. Najwięcej czasu poświęcono dyskusji na temat zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.  Propozycje przedstawione przez dyrektora Jerzego Koziarę rozminęły się z oczekiwaniami wyrażanymi przez stronę społeczną. Oczekiwania te mają być przedmiotem kolejnej analizy ze strony Zarządu Grupy Azoty. Związkowcy podkreślili, że w obecnej sytuacji negocjacyjnej ? wobec braku kluczowych ustaleń ? nie mogą przyjąć za zamknięte innych tematów, takich jak premia konsolidacyjna, czy odszkodowanie za ewentualne zdjęcie naszej spółki z giełdy.

Na kolejny termin przełożono także rozmowy o pracownikach zatrudnionych przez Agencję Pracy Tymczasowej, bowiem żadnej ze stron nie satysfakcjonują zaproponowane rozwiązania. Rozmowy na ten temat mają być kontynuowane na kolejnym spotkaniu, którego termin zostanie ustalony po wymianie korespondencji pomiędzy stronami.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 4 =