Nasza “PIĄTKA” do Rady Pracowników

kwi 10, 2019 | Aktualnosci

Numer na liście 1 – JOANNA FILIPEK

Ukończyłam Technikum o specjalności Technologia Procesów Chemicznych w Puławach oraz Policealne Studium Budowlane o specjalności Ochrona Środowiska w Lublinie. Od 25 lat pracuję w Zakładach Azotowych w Puławach na wydziale Saletry Amonowej jako laborantka. Od 1998r jestem członkiem NSZZ Solidarność. W związku jestem drugą kadencję członkiem Komisji Rewizyjnej. Kandyduję bo zależy mi aby zmiany organizacyjne w firmie przeprowadzane były na bazie opinii ludzi pracujących na produkcji a mam tę przyjemność bycia jedną z nich.

 

Numer na liście 3 – ANDRZEJ GUZ

Nazywam się Andrzej Guz. Swoją pracę w Zakładach Azotowych rozpocząłem w 1989r na wydziale mocznika i melaniny, na stanowisku robotnik transportowy. Mam 55 lat z czego 30 przepracowałem w naszym zakładzie.  Wśród pracowników jestem spostrzegany jako dobry fachowiec, ceniony za swoją pracę.  W sytuacjach trudnych zawsze mogliście Państwo liczyć na moja pomoc. To dzięki Państwa namowom wystartowałem do Rady Pracowników. Wykazana w codziennej pracy sumienność oraz zaangażowanie w wiele spraw zakładowych pozwoliło mi na otrzymanie mandatu do Rady Pracowników.  Otrzymałem rekomendację z ramienia związku NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A. .Liczę na Państwa głosy, postaram się nie zawieść w nowej kadencji Rady Pracowników.

 

Numer na liście 4 – DARIUSZ KAPCIAK

Rada Pracowników jest organem reprezentacji pracowniczej i dlatego powinna zawsze działać w interesie wszystkich pracowników. Decyzje Rady powinny zapadać w dobrej wierze z poszanowaniem interesów firmy. Obecne wybory są dobrym momentem, żeby chociaż w kilku słowach podsumować działania Rady Pracowników poprzedniej kadencji, której niektóre działania były delikatnie rzecz ujmując niezrozumiałe. Nie wiem jakimi przesłankami się kierowała – pozytywnie opiniując likwidację Działu Prawnego, bardzo  ważnej komórki organizacyjnej, wprowadzając tym samym dużo chaosu i niepewności.   Sytuacja w tym obszarze nadal jest dziwna – część pracowników jest na etatach w ZAP, część pracuje jako kancelaria prawna. Musimy również korzystać z usług zewnętrznych , ponosząc wymierne koszty. I po co to było??? Zmiany organizacyjne, które miały miejsce  w okresie kadencji poprzedniej Rady Pracowników również wzbudziły ożywioną dyskusję. Tak rozbudowanej struktury dyrektorów, głównych specjalistów, szefów biur i  działów –w historii „Puław” chyba nie było. Przecież jakieś konsultacje w tym zakresie z Radą Pracowników powinny być przeprowadzone.  Po co zatem pisać o „policowskim Bizancjum” jak stworzyliśmy własne ??? Idąc do urn wyborczych proszę tylko o chwilę zastanowienia i refleksji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Numer na liście 8 – MAREK MARCINKOWSKI

Nazywam się Marek Marcinkowski – 53 lata, w ZAP zatrudniony od 1986r. w służbach zakupowych, obecnie na stanowisku starszy specjalista ds. zakupów. Będą w Radzie Pracowników chcę dbać o wszystkich pracowników bez względu na przynależność związkową. Uważam, że ingerowanie w dobrze działający organizm jest zbędne lub szkodliwe. Wiem, że RP jest tylko organem opiniodawczym jednak moje opinie będą miały na uwadze tylko dobro pracowników ZAP i naszej firmy. Proszę o oddanie głosu na moje nazwisko.

Numer na liście 11 – WOJCIECH POWSZEDNIAK

Nazywam się Wojciech Powszedniak, zatrudniony jestem  na stanowisku Mistrza w Zakładzie Amoniaku. Pracuje w naszych zakładach od 23 lat i od początku należę do NSZZ Solidarność, w której obecnie sprawuje funkcję sekretarza komisji międzyzakładowej. Jako członek Rady pracowników będę gwarantem, że nikt nie będzie budował pozycji jednej grupy pracowników kosztem drugiej. Jeśli pojawią się jakiekolwiek patologie w wartościowaniu obszarów, zrobię wszystko aby je zniwelować. Nigdy nie będzie mojej zgody na wydzielanie jakiegokolwiek obszaru z naszej firmy, musimy być monolitem, bo tylko tak oprzemy się chęciom rozdrapania nas. Nie pozwolę, aby rozwój Puław był powstrzymywany poprzez narzucanie nam archaicznych systemów organizacji pracy.  Takie praktyki są niestety coraz częstsze. Konsolidacja miała nas rozwijać a mamy równanie w dół. Frustrujące, ale prawdziwe. Wykorzystanie pieniędzy, które sami wypracowaliśmy jest kluczowe dla naszej firmy i nie pozwólmy, aby trafiały one gdzieś z dala od nas.  Jako członek rady pracowników nie pozwolę na niszczenie naszych miejsc pracy ani teraz ani w przyszłości. Zdecydowanie przeciwstawię się każdej próbie łamania naszych praw pracowniczych i destabilizacji pozycji naszej firmy. Dopilnuję, aby nasze strategiczne spółki pozostały przy Puławach budując ich siłę.  Rada Pracowników nie może służyć do realizacji osobistych ambicji, powinna i musi być głosem całej załogi. Jako jej członek będę słuchał wszystkich pracowników po to by być ich silnym głosem w rozmowie z pracodawcą. Obecne wybory są przełomowe i decydujące dla przyszłości naszego zakładu pracy, dlatego proszę, aby zechcieli państwo oddać na mnie swój głos.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 2 =