Nasz kolega wyróźniony

gru 7, 2016 | Aktualnosci

Miło nam poinformować, że nasz kolega Roman Góra, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w naszych Zakładach, a także wieloletni członek Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność został wyróżniony za swoją działalność. Kolega Roman wyróżnienie otrzymał podczas Jubileuszowego Kongresu Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, który w dniach 24-25 października odbył się we Wrocławiu. Niestety nie mógł osobiście odebrać pamiątkowego medalu. W jego imieniu wyróżnienie odebrał przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Andrzej Jacyna. Wczoraj przy okazji posiedzenia Komisji Międzyzakładowej kol Andrzej Jacyna wręczył pamiątkowy medal na ręce kolegi Romana Góry. Koledze Romkowi gratulujemy wyróżnienia.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 13 =