Najbardziej prospołeczny Zarząd – chciał zatrudniać 100 osób przez APT !!!

lut 3, 2021 | Aktualnosci

Pismo poniższej treści zostało skierowane do Zarządu, przez naszą Organizację, w sprawie APT. Odpowiedź jest więcej niż sensacyjna i zwala z nóg !!!

Z głębokim niedowierzaniem przyjmujemy informację, że wybrany przez Załogę GA ZAP S.A. Członek Zarządu (jednocześnie członek ZZPRC) de facto popierał plany przywrócenia w naszej firmie patologii zatrudniania w ramach Agencji Pracy Tymczasowej (APT). Sprawa ta jest szczególnie bulwersująca, bo jak dowodzi (…)  treść umowy programowej zawartej przez NSZZ „Solidarność” z kandydatem na Prezydenta RP – Andrzejem Dudą, to nasz związek był największym orędownikiem likwidacji patologii APT. W naszej firmie udało się to osiągnąć dzięki decyzjom Pana Prezesa Mariusza Bobera (!) oraz kontynuacji jego polityki przez Pana Jacka Janiszka. Dlatego informacja, że najbardziej „prospołeczny zarząd”, którego połowę stanowił członek ZZPRC, chciał zatrudniać pracowników przez Agencję Pracy Tymczasowej na wydziale Mechanicznej Granulacji Saletry, jest tak skrajnie bulwersująca.

(…) 

         Dodatkowo prosimy o informację: czy obecnie dochodzi do zatrudniania w ramach APT poza obszarami wskazanym w piśmie OK/189/2020 z 24.04.2020. Skoro pismo było skierowane do WSZYSTKICH związków zawodowych, to czy którykolwiek z nich zgłaszał zastrzeżenia do jego treści? Jeśli jednak dochodzi do powyższych patologii lub wykroczeń, żądamy przykładnego i bezwzględnego ukarania winnych.

            Prosimy o udzielenie informacji, czy do połowy 2015 roku, gdy w GA ZAP było zatrudnionych w ramach APT kilkaset osób, ZZPRC zgłaszał do tego procederu jakiekolwiek uwagi. 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 9 =