Nagrodzeni wystąp

cze 25, 2021 | Aktualnosci

 Stoimy na stanowisku że postawy godne nagradzania trzeba promować. Dostaliśmy od Zarządu informacje o ilości osób specjalnie nagrodzonych kwotami wyższymi niż 10 tysięcy rocznie. Aż ręce składają się do braw, człowiek chciałby uścisnąć takiemu przodownikowi dłoń – zdjęcie sobie z nim zrobić. Niestety, nie wiemy komu! Naszym zdaniem pedagogicznie dla Załogi byłoby przedstawienie sylwetek tych przodowników pracy. Oczywiście, nie podejrzewamy że nagrody są przyznawane, za zgłoszone wcześniej patenty.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 8 =