Nagrodzeni Najaktywniejsi Społeczni Inspektorzy Lubelszczyszczyzny

gru 3, 2014 | Aktualnosci

tomek
W dniu 28 listopada 2014 r. na Zamku Lubelskim w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursów i uczestnikom programów prewencyjnych organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Uroczystość została zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie reprezentowali Włodzimierz Biaduń okręgowy inspektor pracy oraz Danuta Serwinowska i Piotr Skwarek – zastępcy okręgowego inspektora pracy. Na Gali podsumowano tegoroczne edycje konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy tj. Pracodawca ? organizator pracy bezpiecznej, Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy, Buduj bezpiecznie oraz programów prewencyjnych: Zdobądź Dyplom PIP, Bezpieczeństwo pracy przy maszynach i urządzeniach użytkowanych w produkcji przemysłowej, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy ? prewencja wypadkowa w małych i średnich zakładach, Program informacyjno ? prewencyjny w budownictwie. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ufundował pakiety środków ochrony indywidualnej dla pracodawców, którzy pomyślnie zakończyli program ?Zdobądź Dyplom PIP?. Podczas uroczystości zostali także uhonorowani właściciele gospodarstwa rolnego, którzy zdobyli I miejsce w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na poziomie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.
Tegoroczna uroczystość była tym wyjątkowa, że połączona z jubileuszem 95-lecia powołania Państwowej Inspekcji Pracy. Z tej okazji Piotr Skwarek zastępca okręgowego inspektora pracy w Lublinie przybliżył słuchaczom 95 lat działania Inspekcji Pracy w Polsce. Na ręce Włodzimierza Biadunia okręgowego inspektora pracy w Lublinie składane były życzenia i podziękowania od przedstawicieli lokalnych władz rządowych i samorządowych oraz związków zawodowych.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz z urzędów i instytucji państwowych, wojewódzkich i samorządowych, społecznych inspektorów pracy, a także pracodawców wyróżniających się w sferze ochrony pracy. Nie zabrakło również partnerów społecznych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ ?Solidarność? Regionu Środkowowschodniego, Związku Zawodowego ?Budowlani?, Forum Związków Zawodowych.
W trakcie uroczystości odbyła się konferencja prasowa z udziałem Włodzimierza Biadunia okręgowego inspektora pracy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele lokalnych mediów: TVP Lublin oraz Radio Lublin. Uroczystość zakończył koncert artystów sceny polskiej, w którym wystąpili Mariola Zagojska, Agnieszka Schulz ? Brzyska, Krzysztof Pachla oraz Grzegorz Pazik .

Laureaci Konkursu Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy:
III miejsce: Tomasz Drewienkowski z Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
II miejsce: Katarzyna Zaborek ze STOCK POLSKA Sp z o.o.
I miejsce: Józef Przybysz z Lubelskiego Węgla ?BOGDANKA? S.A.

Koledze Tomkowi gratulujemy wyróżnienia.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 12 =