“Nagroda” na Święta

kwi 12, 2022 | Aktualnosci

Pan Andrzej Skwarek opowiada na fabryce, że załatwił nagrodę na Święta – 600 złotych BRUTTO. Pan Wręga opowiadał o tym jak Pan Skwarek “dusi” Prezesa Hryniewicza (choć wpis o tym zniknął ze strony zzprc). A na końcu okazuje się, że decyzja zapadła nie w Puławach a …. w Tarnowie. Kolejnym pomysłem Pana Skwarka, jak opowiada na fabryce, jest podział nagrody rocznej na dwie części – coś co nam się należy – ma być dzielone na pół, taki akt łaski. 

Cygan to ………. taką łaskę.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 14 =