Nagroda na Dzień Chemika V – szach

sie 20, 2019 | Aktualnosci

Kolejny krok do pogotowia strajkowego: wniosek o wyznaczanie mediatora.  Decyzją Prezydium postanowiliśmy wskazać Przewodniczącego Rady Nadzorczej GA ZAP SA Pana Jacka Nieściora. Mamy nadzieję na akceptację naszej propozycji przez Zarząd a jeśli nie to poznanie argumentacji czemu nie została przyjęta. Były naciski żeby wskazać Pana Joachima Brudzińskiego ale uznaliśmy że natłok obowiązków może mu utrudnić zapoznanie się z problemem.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 12 =