Nagroda i Program Dnia Chemika

maj 23, 2018 | Aktualnosci

W dniu 22 maja 2018r. Zarząd Grupy Azoty Puławy S.A. podał informację o wysokości nagrody na Dzień Chemika. Decyzją Zarządu nagroda wyniesie 1220 zł brutto i zostanie wypłacona do dnia 10 czerwca 2018r.

 

Oficjalny program Dni Chemika 2018 w Puławach

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 4 =