Na Węgrzech wprowadzono zakaz handlu w niedzielę

mar 20, 2015 | Aktualnosci

Od 15 marca na Węgrzech obowiązują przepisy mocno ograniczające handel w niedzielę. Na nowych regulacjach skorzystają nie tylko pracownicy marketów, ale także małe rodzinne sklepiki. Stracą wielkie zagraniczne sieci handlowe.

Zakaz otwierania sklepów w niedziele został obwarowany licznymi wyjątkami. Obostrzenia nie dotyczą m.in. aptek, stacji benzynowych, sklepów mieszczących się na dworach i lotniskach oraz przede wszystkim niewielkich placówek handlowych prowadzonych przez właścicieli lub członków ich rodzin. Z kolei piekarnie kioski z prasa i kwiaciarnie mogą być otwarte w niedzielę do południa.

Przepis nie będzie obowiązywał przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy placówki handlowe odnotowują najwyższe obroty. Sklepy będą mogły pracować przez 4 niedziele poprzedzające Święta oraz w jedną dodatkowa niedzielę wybraną przez ich właścicieli.
Celem nowych regulacji jest z jednej strony przywrócenie pracownikom handlu i ich rodzinom prawa do niedzielnego odpoczynku, a z drugiej wsparcie rodzimego handlu w konkurencji z zagranicznymi gigantami.

Przeciwnicy reformy rządu Viktora Orbana wskazują, że zakaz handlu w niedziele doprowadzi do wzrostu bezrobocia. Zgodnie z ich szacunkami prace ma stracić od 15 do nawet 30 tys. osób. – Tego typu liczby padają również w Polsce przy okazji dyskusji o ograniczeniu handlu w niedzielę. Problem w tym, że to najczęściej liczby wyssane z palca nie są poparte żadnymi badaniami. Zakaz lub ograniczenia handlu w niedzielę funkcjonują w większości krajów zachodnich i nikt z tego powodu pracy nie stracił – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

Handlowa Solidarność od lat promuje ideę wolnej niedzieli w handlu. Jak podkreśla Bujara sukcesem byłoby jakiekolwiek ucywilizowanie handlu w tym dniu. Wśród propozycji związkowców jest np. skrócenie godzin pracy placówek handlowych w niedzielę do godziny 13.00 lub wprowadzenie 2 wolnych niedziel w miesiącu. – Jednak jakiekolwiek propozycje w tej kwestii spotykają się ze sprzeciwem sieci handlowych. Pracodawcy, którzy w swoich macierzystych krajach szanują prawo swoich pracowników do niedzielnego odpoczynku u nas każą ludziom pracować w tym dniu do późnego wieczora – wskazuje Bujara.

Postulat handlowej ?S? wspierają organizację zrzeszające polskich przedsiębiorców z branży handlu takie jak np. Polska Izba Handlu, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług czy Kongregacja Przemysłowo-Handlowa. – Te organizacje zrzeszają pracodawców, którzy kontrolują łącznie ok. 45 proc. polskiego rynku. Ich członkami są zarówno pojedyncze placówki handlowe jak i sieci z polskim kapitałem. Polski handel nie ma szans w starciu z zagranicznymi molochami, którym nasi politycy zagwarantowali preferencyjne warunki prowadzenia biznesu i przymykają oczy na unikanie płacenia podatków przez te sieci. Rozwiązania takie jak na Węgrzech pozwalają chociaż trochę wyrównać szansę – podkreśla przewodniczący.

Łukasz Karczmarzyk

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 2 =