Na tyle ograbił nas Wonga !!

lis 2, 2022 | Aktualnosci

Kiedy Wonga odda nam kasę, bo jemu w kieszeni nie brakuje, Gdzie kasa za “lewych” członków ? Gdzie są związkowe pieniądze? Co ciekawe, najbardziej porobił zmianowych! Ciekawe, czy bardziej piecze czy boli, mistrzów zmianowych – członków ZZPRC ?

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 11 =