Msza święta w intencji ofiar stanu wojennego

gru 12, 2016 | Aktualnosci

W niedzielę 11 grudnia w parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta w Puławach odbyła się msza święta podczas której modliliśmy się za ofiary Stanu Wojennego.  Uroczystą mszę święta rozpoczął przewodniczący naszej Komisji Andrzej Jacyna, który dokonał wprowadzenia krzyża, który został zawieszony na bramie nr 1 podczas trwającego od 13 do 19 grudnia 1981 strajku w naszych Zakładach.

Fotorelacja pochodząca ze strony Parafii św. Brata Alberta w Puławach.

Opublikowany przez Parafia św. Brata Alberta w Puławach Niedziela, 11 grudnia 2016

Autorem tej fotorelacji jest Mariusz Marek

 

Autorem zdjęć jest Sławomir Kłak

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 11 =