Mistrzowie – wreszcie docenieni

lis 21, 2022 | Aktualnosci

NSZZ Solidarność – zawsze dotrzymuje słowa. Obiecaliśmy dodatek i jest. 

Czy podpiszą go inne związki zawodowe? Jeśli nie chcą ostatecznie udowodnić, że działają na szkodę Załogi – to tak.

NSZZ Solidarność jako wiarygodny partner społeczny – pracuje nad rozwiązaniem kolejnych problemów 🙂  

Nie wchodzimy do politycznego szamba. Nie defraudujemy związkowych pieniędzy. 

 

SKANDAL – WONGA nie chce podpisać – żąda uzasadnienia dla wprowadzenia tego dodatku; 

To nasza odpowiedź (udzielona oficjalnie do Zarządu i wszystkich organizacji): 

Uzasadnienie dla podwyżek?

Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy.

Związkowiec a może „związkowiec” potrzebuje uzasadnienia dla podwyżek dla pracowników ??  !!

Dlaczego mistrzowie powinni mieć dodatek? Bo na to zasługują. Bo spoczywa na nich odpowiedzialność większa od innych pracowników. Bo jest to docenienie ich codziennego zaangażowania. Bo jest to (dodatek) bodźcem do  rozwoju i zdobywania kolejnych szczebli awansu.

BO te dodatki – IM się po prostu należą i to od dawna.

Obrzydliwym jest próba sabotowania ich wprowadzenia.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 13 =