Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało 12 % akcji Tarnowa

kwi 19, 2013 | Z kraju

Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało się na sprzedaż pakietu 12,13 proc. akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach, po cenie 52 zł za akcję

– Akcje zostały zaoferowane inwestorom stabilnym i długoterminowym, którzy są zainteresowani kontynuacją procesu konsolidacji w oczekiwaniu na wzrost wartości połączonej grupy. Wśród nich jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, którego wejście w akcjonariat będzie wsparciem dla procesu konsolidacji spółki. Obecność EBOiR-u wśród akcjonariuszy Zakładów Azotowych w Tarnowie to dobry sygnał dla innych właścicieli akcji, rynku i samej spółki, która dzięki tej transakcji umocni swoją pozycję na europejskim rynku ? poinformował Paweł Tamborski, wiceminister skarbu.

Resort skarbu tłumaczy w opublikowanym komunikacie, że zważywszy na charakter transakcji, uzyskana cena jest korzystna, w szczególności na tle średniej ceny akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie w ostatnich miesiącach, konsensusu cen docelowych akcji spółki wśród analityków przygotowujących raporty o spółce, jak również zachowania przez Skarb Państwa prawa do dywidendy uchwalonej 16. kwietnia 2013 r. w wysokości 1,5 zł na akcje. Wliczając jej wysokość, uzyskana cena za akcję wyniosła 53,5 zł.

Ministerstwo Skarbu Państwa informuje ponadto, że EBOiR zobowiązał się do niesprzedawania akcji przez najbliższe 12 m-cy oraz udzielił Skarbowi Państwa prawo pierwszeństwa ich odkupu. Większość inwestorów biorących udział w transakcji zaoferowała podobne uprawnienia. Skarb Państwa zamierza pozostać długoterminowym, znaczącym akcjonariuszem w spółce wspierającym jej obecną strategię.

Skarb państwa chciał do 24 kwietnia sprzedać 12-proc. udział w Azotach, by zejść ze swoim udziałem poniżej poziomu 33 proc. W innym przypadku musiałby ogłosić wezwanie na zakup akcji, by zwiększyć udział do 66 proc.

Pakiet akcji sprzedawanych przez Skarb Państwa jest wart około 630 mln zł. Na zamknięciu czwartkowej sesji na GPW jedna akcja Azotów Tarnów była warta 65,89 zł za akcję

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 6 =