Minimalna stawka godzinowa w Sejmie

cze 9, 2014 | Aktualnosci

Minimalna stawka godzinowa w Sejmie
Dzisiaj w komisji polityki społecznej i rodziny w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w ujęciu godzinowym. Celem projektu jest wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej niezależnie od rodzaju zatrudnienia. Projekt przedstawili związkowcy z OPZZ i związani z nimi posłowie lewicy.

Według zawartych w projekcie rozwiązań, minimalne wynagrodzenie godzinowe ma zostać powiązane z wysokością określonej ustawowo miesięcznej płacy minimalnej, która obecnie wynosi 1680 zł brutto. W roku 2014 minimalne wynagrodzenie godzinowe wynosiłoby ok. 10 zł brutto.

Piotr Szumlewicz z OPZZ w rozmowie z Gazetą Wyborczą tłumaczy, że inspiracją dla tej propozycji były propozycje umów-zleceń, w ramach których pracodawcy proponowali 1-3 zł za godzinę pracy. – Tego typu oferty pojawiały się nawet w portalach internetowych publicznych urzędów pracy – dodaje Szumilewcz.

– “Solidarność” zawsze popiera działania na rzecz zwiększania minimalnego wynagrodzenia. Jednak uważamy, że płaca minimalna godzinowa powinna być powiązana z miesięczną – komentuje Marek Lewandowski, rzecznik Związku – Niepokoi nas pomysł wyliczania pensji na podstawie stawek godzinowych. Taki system może służyć pracodawcom do omijania minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Wtedy okaże się, że pracownik zatrudniony według stawek godzinowych nie zarobi nawet na podstawowe potrzeby.

solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 3 =