Miliony dla Pracowników od Pana Wręgi

mar 8, 2022 | Aktualnosci

Nikt nam tyle nie da co Pan Wręga potrafi obiecać, najpierw nie chciał poprzeć wniosku NSZZ o naliczanie zmianowego zgodnie z ZUZP, ale za to teraz dla każdego ma miliony. Żeby być precyzyjnym, to milion plus 90 tys. z poprzedniego „rozdania” – czyli razem 1 090 000 polskich złotych. To że Pan Wręga takie rzeczy pisze – jest normalne – co innego mu pozostało ? musi brnąć. Ciekawe jest jednak coś innego: czy  jest ktokolwiek kto „łyka” jeszcze te brednie?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 2 =