Budka Suflera z wizytą w Solidarności

lut 11, 2014 | Aktualnosci

Któż nie zna takich przebojów jak Bal wszystkich Świętych, Takie Tango, Wieża Babel czy Martwe Morze. Większość z nas je zna bardzo dobrze nie jednokrotnie śpiewając w różnych sytuacjach. Dziś twórcy tych przebojów gościli w biurze Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Odwiedzili nas lider zespołu Krzysztof Cugowski i perkusista Tomasz Zeliszewski

IMG_3816

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 13 =