Mazowsze dogoniło UE. Lubelszczyzna i Podkarpacie zrobią to za 80 lat

mar 25, 2013 | Aktualnosci

Bogactwo mieszkańców województwa mazowieckiego przekroczyło średni unijny poziom – informuje “Rzeczpospolita”. Tymczasem tzw. ściana wschodnia, czyli pięć najbiedniejszych województw naszego kraju dogoni Unię za 80 lat.

Dane dotyczące poziomu zamożności w poszczególnych regionach Unii Europejskiej opublikował jej centralny urząd statystyczny – Eurostat. Dane dotyczą 2010 roku. Nie ma jeszcze pełnych danych z ostatniego okresu.
Pieniądze na rolnictwo. Kalemba: dostaliśmy 10 proc. więcej

Według wyliczeń urzędu, ma Mazowszu średni dochód na jednego mieszkańca wynosi 102 proc. średniej unijnej. Jest to oczywiście zasługa Warszawy. “Rz” zauważa, że gdyby stolica była liczona osobno to średni unijny poziom zarobków przekroczyłaby prawie dwukrotnie – o 170-180 proc.

Poza Mazowszem najbogatszym polskim regionem jest woj. dolnośląskie, którego proc. zamożności wynosi 70 proc. średniej. Słabiej przedstawia się sytuacja w woj. wielkopolskim, pomorskim i śląskim.

Zupełnie w tyle wciąż pozostają województwa wschodniej Polski. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie wg. wyliczeń “Rz” dogonią UE pod koniec tego stulecia. W ciągu ostatnich 10 lat poziom PKB na mieszkańca w tych regionach wzrósł względem średniej unijnej o raptem 10 proc.
Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zarabia się na poziomie 42 proc. średniej unijnej.

Polska wciąż wśród najbiedniejszych

Portal specjalistyczny RealBusiness.com podaje, że najbiedniejsze regiony UE znajdują się w Bułgarii (trzy województwa) i w Rumunii (jedno), a poziom ich zamożności nie przekracza 30 proc. średniej UE.

Równocześnie w całej Wspólnocie aż 68 regionów ma PKB wynoszące poniżej 75 proc. średniej unijnej. Z nich aż 15 (czyli wszystkie województwa poza mazowieckim) mieści się w Polsce, po siedem w Czechach, Grecji i Rumunii, sześć na Węgrzech, po pięć w Bułgarii i we Włoszech, po trzy we Francji, Portugalii i Słowacji, dwa w Wielkiej Brytanii, a po jednym w Hiszpanii, Słowenii, Estonii, Łotwie i Litwie.

mazowieckie – 102 proc.
dolnośląskie – 70
śląskie – 67
wielkopolskie – 65
pomorskie – 60
łódzkie – 58
zachodniopomorskie – 54
małopolskie – 53
lubuskie – 53
kujawsko-pomorskie – 52
opolskie – 50
świętokrzyskie – 47
warmińsko-mazurskie – 46
podlaskie – 45
podkarpackie – 42
lubelskie – 42

Procentowa wartość PKB względem średniej unijnej

Londyn – 328 proc.
Luksemburg – 266
Bruksela – 223
Hamburg – 203
Ile de France – 180
Groningen – 180
Bratysława – 176
Praga – 172
Sztokholm – 168
Wiedeń – 165
Wyższa Bawaria – 163
Północno-wschodnia Szkocja – 162
Darmstadt – 161
Brema – 158

Źródło. Rzeczpospolita

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 11 =