Marian Rybak prezesem Puław

lip 9, 2013 | Z zakładu

Marian Rybak, dotychczasowy wiceprezes wchodzącej w skład Grupy Azoty puławskiej spółki został szefem zakładu. Spółka nie miała prezesa po tym jak jej dotychczasowy szef Paweł Jarczewski został szefem całej Grupy.

Marian Rybak to absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie, Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn, specjalność Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn.

Od 01.08.2008 r. (od 15.12.2009 r. wiceprezes zarządu). Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu uchwałą rady nadzorczej 16 listopada 2012 r.

Rada nadzorcza Puław powierzyła pełnienie funkcji wiceprezesów zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. dotychczasowym członkom zarządu Zenonowi Pokojskiemu oraz Wojciechowi Kozakowi, na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji zarządu.

Zenon Pokojski to absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Wydziale Handlu Zagranicznego, kierunek: Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego oraz na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomiki Transportu, kierunek: Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.

Wojciech Kozak jest związany z Zakładami Azotowymi Puławy od 1988 r. W latach 2007?2009 był członkiem rady nadzorczej spółki, wybranym przez jej pracowników. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, specjalność: Inżynieria Środowiska ? Ciepłownictwo i Wentylacja.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 10 =