MANIFESTACJA POD SENATEM

wrz 10, 2015 | Aktualnosci

W piątek 4 września pod budynkiem Senatu odbyła się Manifestacja w której związkowcy Solidarności z całej Polski wyrazili sprzeciw przeciwko lekceważeniu woli narodu i odrzuceniu przez senatorów PO wniosku o referendum złożonego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jak wiemy referendum dotyczyć miało priorytetowych dla Solidarności i całego społeczeństwa spraw, obniżenia wieku emerytalnego, obniżenie powszechnego wieku szkolnego a także bezpieczeństwa Lasów Państwowych.

 

Niestety kolejny raz głosy ponad 6 milionów obywateli, którzy opowiadali się za referendum zostały zignorowane. Szkoda, że dla senatorów PO ważniejsze były interesy partyjne.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 8 =