Mamy problem

sty 8, 2023 | Aktualnosci

Gdy czyta się to pismo Wonga i reszty ferajny wzywające do zapłaty ponad 712 milionów, to pojawiają się pytania:

Pierwsze natury farmakologicznej: pigułki się skończyły, czy wręcz przeciwnie weszły zbyt mocno?

Drugie natury chronometrycznej: czy oni nie mają jakiegoś pożytecznego zajęcia, np. poparcie wniosku NSZZ: o dodatek dla mistrzów i podjęcie pilnych negocjacji o zmianach w taryfikatorze?

Trzecie natury finansowej: czy w kwocie 712 800 000 znajduje się również kasa którą za…. Wonga w 2021 roku, czyli między innymi 2500 złotych na jednego pracownika?

A tak poważnie, to poszły wezwania do Wonga i Targowicy o zwrot kasy za lewych członków, za chwilę pójdą kolejne za nielegalne etaty, itd.  Sprawy poszły do sądu. Potrzeba więc odwrócić uwagę – roztaczając wizję kilkuset tysięcy na głowę. Jaki będzie efekt tego wezwania ŻADEN i autorzy tego pisma doskonale o tym wiedzą. Żaden, bo z prawnego i logicznego punktu widzenia to brednia. To kolejny odlot z serii żółtego stoliczka, biegania z taczką i banerów (ciekawe kto za nie płacił?)

Prawdziwy temat jest więc prosty: jeśli członkowie ZZPRC nie chcą pokrywać kilkuset tysięcy debetu Wonga, to muszą przestać być członkami przed zapadnięciem wyroku (najlepiej rezygnacje składać do kadr – bo Wonga ich nie przekazuje i ludzie nadal są „członkami”, a składki ponoć wpłaca sam). Sprawa dotyczy również innych związków które dostały kwit o zwrot i nie oddali kasy czyli np. OPZZ. Skąd Salasa weźmie kasę – na to muszą odpowiedzieć sobie członkowie jego „związku”?

Tup, tup, tup komornik już się zbliża, uprzedzaliśmy o tym. Koleżeństwu udawało się unikać konsekwencji łamania prawa, bo mieli swojego kreta w niebiskim budynku, ale problem został zdiagnozowany i decyzje zapadły.

A tak wygląda prawda – na tyle nas obrobił  Wonga i spółka.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 8 =