Mały Kazio czy wielki ….

lut 14, 2022 | Aktualnosci

Trzy Pytania:

I) Czy Pan Grzegorz Mandziarz, ten sam który na łamach strony internetowej ZZPRC twierdzi że konsolidacja ZAP zmierza w złym kierunku, pamięta jak i nad czym głosował 4 października 2018 roku? Bo jeśli głosował, jako członek ZZPRC, za konsolidacją produktową Puław z Tarnowem i sprzedażą PROZAP i STOZAP oraz oddaniem REMZAP do Tranowa – to ma rację w 100%, zgodnie z tamtym jego   głosowaniem konsolidacja zmierza w złym kierunku. Jego plan spalił na panewce – trzeba to przykryć nawoływaniem do STRAJKu.

II) Czy Pan Andrzej Skwarek (członek ZZPRC) przypomniał sobie jak i nad czym głosował 30 sierpnia 2018 roku? Czy przyjmował wtedy strategię konsolidacji produktowej z Tarnowem? Czy głosował za sprzedażą PROZAP i STOZAP i oddaniem REMZAP do Tarnowa? Czy pamięta kto przygotowywał i nadzorował tamtą Strategię i kto przygotowywał i nadzorował obecną tajną Strategię?

III) Czy Pan Sławomir Wręga (wódz ZZPRC) wiedział jak i nad czym głosowali jego związkowi kamraci protegowani do Rady Nadzorczej I Zarządu?

Jeśli wiedział to  rozumiemy jego żal po odejściu Pani Zarzyckiej i histerię po tym jak nie wszedł do Rady Nadzorczej – nie mógł dopilnować interesu i dokończyć tematu nad którym pracowali wspólnie.

Jeśli nie wiedział to jest cienki Bolek, mały Kazio, frajer jakich mało i żałosna pacynka. Nie ma więc  innego wyjścia musi całe to łajno przykrywać darciem ……….. o STRAJKu, bo jak się ludzie połapią jak ich w  …… robił, to zrobią użytek z taczki którą trzyma pod drzwiami.

Czekamy na odpowiedzi.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 11 =