LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA PRZECIWKO SPRZEDAŻY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SA

cze 27, 2012 | Aktualnosci

Do ściągnięcia LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA PRZECIWKO SPRZEDAŻY GRUPIE SYNTHOS -ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SA

Zachęcamy do ściągania i składania swoich podpisów. To ważna sprawa dla pracowników i mieszkańców Puław!!!!!
LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA PRZECIWKO SPRZEDAŻY

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 11 =