List do Ministra Skarbu Państwa

sie 12, 2015 | Aktualnosci

W załączeniu przedstawiamy list wystosowany przez Organizacje Związkowe  Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. do Ministra Skarbu Państwa Pana Andrzeja Czerwińskiego.

 

pismo minister

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 9 =