Łęczna kolejnym miejscem perygrynacji relikwii błogosławionego ks Jerzego

paź 29, 2014 | Aktualnosci

Łęczna była w ostatnią niedzielę 26 października miejscem peregrynacji relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Całości uroczystości, które odbyły się  w parafii pw. Świętego Józefa Opiekuna Rodzin przewodniczył ks. kan. Stefan Misa, dziekan dekanatu łęczyńskiego i proboszcz parafii pw. św. Józefa a o oprawę muzyczną uroczystej mszy świętej zadbali Górnicy z Kopalni Bogdanka.

W uroczystościach udział wzięli także przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, którzy w łęcznej pojawili się ze sztandarem. Kolejnym miejscem , które odwiedzą relikwie będą właśnie Puławy.

 

http://krakus.ehost.pl/krakus-solidarnosc/galeria/nggallery/all/uroczystosci-w-lecznej-26-10-2014

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 7 =