KULIG PRZEŁOŻONY

sty 31, 2013 | Aktualnosci

Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH ( ODWILIŻ), ZMUSZENI JESTEŚMY PRZEŁOŻYĆ ZAPLANOWANY NA 2 LUTEGO KULIG W KAZIMIERZU DOLNYM.

ODBĘDZIE SIĘ ON W PIERWSZYM MOŻLIWYM TERMINIE, O KTÓRYM POINFORMUJEMY.  PRZEPRASZAMY ZA ODOWŁANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 3 =