Kto wynalazł radio ? 🙂

wrz 22, 2021 | Aktualnosci

Nauka radziecka podaje że radio wynalazł niejaki Sasza Radiow. Radiow był kamerdynerem w ambasadzie USA i tam w gabinecie ambasadora wynalazł radio ( grające na jego biurku).

Gdyby istniało pojęcie nauki „azotowskiej”, to można by napisać: Pan Przewodniczący Wręga odnalazł swoje postulaty: na stronie internetowej NSZZ Solidarność. Odnalazł , zachwycił się , zaakceptował i ogłosił jako wspólne stanowisko. Oczywiście lepiej późno, niż wcale, pozostaje jednak pytanie: jaki był sens rozbijania jedności związków zawodowych  do chwili „olśnienia” ?

Drogi czytelniku, porównaj treść, porównaj daty – oceń.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 14 =