Albański ślad

mar 29, 2023 | Aktualnosci

Portal WNP (kliknij) informuje że Mosze Kantor ma miliard dolarów zysku na czysto.

Dlaczego Mosze Kantor ma takie zyski? Gdzie sprzedaje swoje produkty. Kto nimi handluje? Kto je kupuje?

Ma takie zyski bo na bazie taniego gazu sprzedaje swoje nawozy w Europie, która rzekomo objęła go sankcjami.  Produktami Moszego handlują polskie firmy których magazyny są nimi zawalone i dlatego nie ma w nich miejsca na nasze.  Kupują je polscy rolnicy, ci sami którzy protestują przeciwko wysokim cenom nawozów i niskim cenom zboża. Zboża którego cena jest niska bo sprowadzają je PSL- owscy bonzowie z Ukrainy – po czym składają wniosek o odwołanie Ministra Henryka Kowalczyka.

To powyżej nie jest, ani dziwne, ani odkrywcze, ludzie zawsze byli pazerni, a już ci z PSL przechodzą samych siebie.

Dziwne jest to dlaczego handlarze ruskimi nawozami (o czym wiadomo od lat) są również naszymi dystrybutorami i dlatego właśnie ruskie nawozy dziwnym zbiegiem okoliczności schodzą pierwsze?

Ilu ludzi musi być zwolnionych żeby wreszcie zerwać te albańskie kajdany?

Ile nawozów trafia do Polski z Rosji i Białorusi? kliknij 

Import nawozów do Polski rośnie. kliknij 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 8 =