Kto jest winien i za co?

cze 7, 2023 | Aktualnosci

 Wręga opowiada w radiowęźle jak to przez lata coś robi i mu nie wychodzi. Jak to ktoś ma za niego coś robić, a to Zarząd, a to Państwo. Bo Państwo zepsuło. Panie Wręga nie Państwo to Pan.
W 2012 roku chciał Pan konsolidacji są na to kwity, to Pańscy ludzie wykończyli kapro i próbowali melaminę – to Pana odpowiedzialność – a nie Państwa. To Pana ludzie w strategii z 2018 roku chcieli sprzedać spółki – to Pana odpowiedzialność, a nie Państwa. To Pan donosi na firmę do prokuratury – blokując ratowanie kapro (Obajtek nie pomoże jak prokurator i NIK położy na tym łapę). To Pan oszukiwał w sprawie ilości członków, a nie Państwo.

Wybór jest prosty:

albo Załoga w wyborach do Rady Pracowników poprze plan NSZZ Solidarność i wtedy wyjdziemy z Grupy na własnych warunkach,

albo poprze: Wonga, OPZZ, Kadrę, ZZIiT,

a wtedy zostaniemy w Grupie, albo wyjdziemy z niej na warunkach ORLEN-u.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 15 =