Ksiądz Aleksander Zeń – Honorowy Obywatel Puław

mar 17, 2024 | Aktualnosci

Laudacja z okazji  nadania tytułu Honorowego Obywatela Puław Księdzu Kanonikowi Aleksandrowi Zeniowi.

Wielce czcigodny Księże Kanoniku, gdy poproszono mnie o dołączenie do tej laudacji, a jednoczenie stwierdzono, że mam się streszczać, poczułem, że jest to klasyczna mission impossible. Bo zdałem sobie sprawę, że nie wiem, czy jest większym honorem dla Ciebie  zostać dziś honorowym obywatelem Puław, czy dla Puław to, że zostałeś ich obywatelem. Księże Proboszczu, trudno przypomnieć mi sobie kogoś, kto odcisnął trwalsze piętno na naszym mieście niż Ty. Wybudowałeś najpiękniejszy kościół w Puławach, kościół, który przez kolejne wieki będzie pokazywał przyszłym pokoleniom co to znaczy mieć poczucie piękna, estetyki, ale nade wszystko to, jak tym chwalić Boga. W tym przybytku grają bodaj najlepsze organy w archidiecezji, co świadczy i dowodzi faktu rozległości twych talentów. Jednak najważniejsze co udało Ci się zrobić, to fakt, że dzięki Tobie patronem naszego miasta jest święty Brat Albert – choć był czas, że niektórzy chcieli, aby był nim Kim Ir Sen. Oprócz świętego Brata Alberta jest jeszcze jeden człowiek kościoła katolickiego,  który odgrywa w Twoim życiu ogromną rolę – to Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko i chyba dlatego jesteś tak wspaniałym kapelanem Solidarności. Dziś w imieniu Solidarności chciałbym Ci serdecznie podziękować za mądrość, jaką się z nami dzieliłeś i dzielić będziesz, za czas, jaki nam poświęcałeś i poświęcać będziesz, za przychylność i modlitwy w intencjach Ojczyzny i Ludzi Pracy, jakie z nami zanosiłeś i zanosić będziesz do Boga, za to, że gdy była potrzeba mówiłeś: „Nie idziecie tą drogą” i troskliwie napominałeś, ale nigdy nie odmówiłeś rady i pomocy. Dziękuję za to wszystko. To dla mnie honor i zaszczyt, że mam szczęście z Tobą, Księże Kapelanie, współpracować. W świecie, w którym coraz trudniej szukać wartości, Ty jesteś opoką. Głosu takich pasterzy nam potrzeba, aby nasza Ojczyzna trwała jako Polska. Nie ma słów, które mogą wyrazić moją wdzięczność, ale niech jej dowodem będzie statuetka Krzyża Strajkowego oraz kwiaty.

Sławomir Kamiński – Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ Solidarność Ziemia Puławska

Piotr Śliwa – Przewodniczący NSZZ Solidarność GA ZAP S.A

(foto Dariusz Malinowski)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 7 =