Krok ku jedności

mar 13, 2024 | Aktualnosci

Bardzo się cieszymy, że Porozumienie NSZZ Solidarność w Grupie Azoty przynosi pierwsze efekty. Wreszcie wspólnie działamy – nie dajemy dzielić się pracodawcy. Pracujemy: powoli, ostrożnie żeby nie podważyć wzajemnego zaufania – dosyć złej krwi między nami.

Oto uzgodnione wspólne wstąpienie do Ministra Budki. Brak reakcji Ministra będzie powodował kolejne kroki, mamy napisany scenariusz kolejnych działań.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 12 =