Krajowy Sztab Protestacyjny NSZZ Solidarność ? relacja

sty 19, 2015 | Aktualnosci

W dniu 16 stycznia 2015 r. w Katowicach obradował Krajowy Sztab Protestacyjny NSZZ Solidarność (przewodniczący Regionów i Sekretariatów Branżowych).

Obrady dotyczyły sytuacji na Śląsku. Zamierzałem w tej notatce dokładnie zrelacjonować przebieg spotkania, ale jak wiemy w sobotę 17 stycznia zostało podpisane porozumienie na Śląsku i w związku z powyższym jest raczej bezcelowe relacjonowanie przebiegu w tych okolicznościach. W takiej sytuacji przedstawiam tylko najistotniejsze sprawy.
Uczestnicy obrad w długiej dyskusji zastanawiali się nad formami wsparcia górników.  Postanowiono między innymi, ogłosić w całym kraju Pogotowie Strajkowe, Region Mazowsze zgłosił organizację wiecu poparcia w dniu 20 stycznia przed Ministerstwem Gospodarki.
Najbardziej przejmujące były relacje przewodniczącego Regionu Śląsko ? Dąbrowskiego ? Dominika Kolorza oraz przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa ? Jarka Grzesika z przebiegu protestu. Relacje medialne w żaden sposób nie oddawały tej determinacji, tej złości, tej chęci walki, jak relacje kolegów. Strajkujący górnicy ?na dole?, niektórzy byli tam prawie tydzień, nie chcieli wyjeżdżać a karetki zabierały ich po zasłabnięciach.
Nawiązała się również niesamowita więź, której dotąd, jak koledzy stwierdzili, raczej nie było, między górnikami dołowymi a pracownikami administracyjnymi, którzy też nie opuszczali kopalń i pomagali np. w przygotowywaniu żywności. Obserwowane było także niesamowite poparcie mieszkańców i samorządów.
Reasumując, dobrze się stało, że jest porozumienie, ponieważ ten protest był okupiony niesamowitym wysiłkiem i poświęceniem górników a ponadto, gdyby do porozumienia nie doszło, to szykowała się olbrzymia skomasowana akcja protestacyjna, która nie  byłaby obojętna dla społeczeństwa, chociaż być może skuteczna w ?dołożeniu platformie.
Dominik Kolorz podziękował wszystkim Regionom i Sekretariatom Branżowym za wsparcie, co niniejszym przekazuję, byliśmy w tym gronie Regionów i Sekretariatów, które w miarę szybko przesłały akty poparcia.
Mirosław Miara

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 12 =