Chcą "parasola" dla polskiej zbrojeniówki. Ruszyła zbiórka podpisów

wrz 17, 2015 | Aktualnosci

Mają trzy miesiące na zebranie 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o wzmocnieniu polskiego przemysłu obronnego. Wczoraj zaczęli zbierać podpisy. Akcja jest pokłosiem porażki PZL-Świdnik w przetargu na dostawę śmigłowców dla polskiej armii.

Za Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej projektu „Ustawa o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej” stoi Andrzej Kuchta, szef „Solidarności” w świdnickim „pezetelu” oraz Artur Soboń, szef klubu PiS w sejmiku województwa.

Projekt zakłada, że zamówienie na dostawy broni, amunicji czy materiałów wojennych dla polskiej armii powinno być udzielone w pierwszej kolejności podmiotowi polskiemu, jeżeli posiada takie zdolności wytwórcze.

– Natomiast podmiot zagraniczny może być dopuszczony tylko wtedy, gdy po pierwsze – krajowy podmiot nie posiada takich możliwości, a po drugie – uruchomi w Polsce faktyczną działalność wspólnie z innym podmiotem polskim – dodaje Artur Soboń.

Projekt zakłada także, że z dostaw sprzętu na potrzeby polskich sił zbrojnych nie będą korzystały firmy zagraniczne, których wkład w rozwój polskiego przemysłu obronnego kończy się na obietnicach.

– Wczoraj ruszył zegar. Mamy 3 miesiące na zebranie 100 tys. podpisów pod naszym, obywatelskim projektem – mówi Soboń. – Liczymy na poparcie pracodawców, związków zawodowych, świata nauki czy samorządowców, którzy na swoim terenie mają firmy zbrojeniowe oraz wszystkich pracowników przemysłu obronnego w Polsce – dodaje.

Jeżeli komitet uzbiera w ciągu trzech miesięcy 100 tys. podpisów, wówczas projekt trafi do marszałka Sejmu, który skieruje go do dalszych prac, już w nowym parlamencie.

Źródło. Dziennik Wschodni

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 9 =