Koryto wróć

cze 7, 2023 | Aktualnosci

Porównajmy ulotki.

NSZZ Solidarność ma jasny przekaz: chcemy wyjść z Grupy Azoty.

Wręga z Kowalikową nic o tym nie mówią – bo im w Grupie jest dobrze.

Wybór należy do nas, do Załogi.

Głosujesz, albo za wyjściem z Grupy ,albo za pozostaniem w niej.

Wybieraj

PS. 

A jaki jest los dotychczasowych koalicjantów Wręgi i OPZZ, czyli  ZZIiT oraz KADRY? 

Spółdzielnia : Wręga i Kowalikowa zostawili ich z porciętami na kostkach i bez rubelka? 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 13 =