Konkurs na hasło 17 listopada

lis 7, 2022 | Aktualnosci

Szanowni Państwo, członkowie NSZZ Solidarność przy GA ZAP S.A. – mamy propozycję konkursu z nagrodami, na treść transparentu na manifestację która odbędzie się 17 listopada w Warszawie.

Hasło musi być: zwięzłe, kulturalne, z przekazem ,może być też dowcipne.

Mamy już pierwszą propozycję:

ZARZĄDOM MILONY – ZAŁOGOM chWAŁA

Zapraszamy do udziału, pomysły należy składać osobiście lub telefonicznie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 15 =